Τεύχος 2

11 Απριλίου, 2024 - In ΤΟΜΟΣ 50

ΤΟΜΟΣ 50

ΤΕΥΧΟΣ 2 – 1

ΜΠΑΛΛΗ Δ., ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ Π., ΜΠΟΚΑ Β., ΑΡΑΠΟΣΤΑΘΗΣ Κ.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

ΣΤΟΜΑ 2022; 50: 1 – 7

Η χορήγηση αντιβιοτικών αποτελεί πολύ συχνό φαινόμενο κατά την καθημερινή οδοντιατρική πράξη, έχοντας ως σκοπό την αντιμετώπιση διαφόρων κλινικών περιπτώσεων φλεγμονής. Ωστόσο, τις τελευταίες δεκαετίες καταγράφεται μια τάση υπερσυνταγογράφησης από τους οδοντιάτρους, η οποία έχει συμβάλει στην ανάπτυξη και διάδοση ανθεκτικών μικροβιακών στελεχών. Παράλληλα, η χρήση τους σχετίζεται με ανεπιθύμητες ενέργειες που ποικίλλουν από ήπιες έως και σοβαρές, επιβαρύνοντας την υγεία του ασθενούς. Τα παραπάνω στοιχεία επιβεβαιώνουν την σημασία της σωστής χρήσης των αντιβιοτικών ιδίως σε παιδοδοντιατρικούς ασθενείς λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους. Κρίνεται επομένως, σημαντική η τήρηση των κατευθυντήριων γραμμών και η ευαισθητοποίηση των οδοντιάτρων σχετικά με τους κινδύνους σε σύγκριση με τα οφέλη της χρήσης των αντιμικροβιακών. Η έρευνα της βιβλιογραφίας εκτείνεται από το έτος 2000 έως το 2020 και πραγματοποιήθηκε σε βάσεις δεδομένων που περιλαμβάνουν το Pubmed, το Scopus και το Google Scholar. Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η ανασκόπηση των αρχών και της λογικής για τη χορήγηση αντιβιοτικών φαρμάκων με έμφαση στις περιπτώσεις που συστήνεται η χρήση τους και στα θεραπευτικά σχήματα που πρέπει να ακολουθούνται ανάλογα με την ηλικία και το βάρος των μικρών ασθενών.

 

 

 

 

 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

Επικοινωνία

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας και ενημερωθείτε για νέα & εκδηλώσεις της Στοματολογικής Eταιρείας Βορείου Ελλάδος

Cookies & Privacy Policy

© 2022 sebe.gr - All Rights Reserved. Designed & Development by: We are TheFutureCats