Τεύχος 2

26 Μαΐου, 2024 - In ΤΟΜΟΣ 48

ΤΟΜΟΣ 48

ΤΕΥΧΟΣ 2 – 1

Η ΖΩΣΤΗΡΙΑΚΗ ΛΟΙΜΩΞΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ. ΠΟΙΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ;

Α. KΑΤΑΚΙΔΗΣ, Α. ΜΑΤΙΑΚΗΣ

ΣΤΟΜΑ 2020; 48(2): ΣΤΟΜΑ 2020; 48(2): 1-8

Σκοπός: Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την παρουσίαση της νόσου του Έρπητα ζωστήρα και την ανάδειξη του ρόλου του οδοντιάτρου στην έγκαιρη αναγνώρισή της, όταν αυτή εμφανίζεται στην προσωπική και στοματογναθική περιοχή. Ο ιός της Ανεμευλογιάς– Ζωστήρα (VZV), που ανήκει στην οικογένεια των ερπητοϊών, είναι υπεύθυνος για τα ομώνυμα νοσήματα. Συγκεκριμένα, στην παιδική ηλικία προκαλεί την εκδήλωση ανεμευλογιάς, μετά την αποδρομή της οποίας, ο ιός παραμένει σε αδρανή κατάσταση στα αισθητικά γάγγλια.

Μέθοδος: Για την άντληση και μελέτη των βιβλιογραφικών πηγών πραγματοποιήθηκε εκτενής αναζήτηση της αγγλόφωνης βιβλιογραφίας στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων “Google Scholar”, “Pubmed” και “Scopus”.

Αποτελέσματα: Η εκδήλωση του έρπητα ζωστήρα μπορεί να διακριθεί σε τρία στάδια: (i) Πρόδρομο στάδιο, (ii) Ενεργό στάδιο ή Οξύ στάδιο, και (iii) Χρόνια φάση. Η θεραπεία αποσκοπεί στη μείωση του ιικού φορτίου, των οξέων συμπτωμάτων, στον περιορισμό της εξάπλωσης και της διάρκειας των βλαβών και στην αποτροπή ανάπτυξης επιπλοκών.

Συμπεράσματα: Ενώ η νόσος του έρπητα – Ζωστήρα χαρακτηρίζεται ήπια σε υγιείς νέους ενήλικες, σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας παρουσιάζεται αυξημένος κίνδυνος για επιπλοκές όπως: μεθερπητική νευραλγία, οφθαλμικές επιπλοκές, κινητική νευροπάθεια, ακόμα και προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος.

 

ΤΕΥΧΟΣ 2 – 2

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ

ΚΙΑΤΙΠΗ, Σ. ΔΑΥΪΔΟΠΟΥΛΟΥ, Α. ΑΡΧΑΚΗΣ

ΣΤΟΜΑ 2020; 48(2): 9-16

Οι διαταραχές του αυτιστικού φάσματος είναι ένα αναδυόμενο ζήτημα δημόσιας υγείας, λόγω του αυξανόμενου επιπολασμού του τις τελευταίες δεκαετίες. Ο αυτισμός είναι μια διαταραχή που εμφανίζεται νωρίς κατά τη νηπιακή ή παιδική ηλικία και δεν εξαφανίζεται, επηρεάζοντας πολλούς τομείς, όπως τον τρόπο σκέψης, την αλληλεπίδραση του ατόμου με το περιβάλλον, τη γλωσσική του ανάπτυξη, το γνωστικό του επίπεδο. Η πολυπλοκότητα και η ποικιλία των κλινικών εκδηλώσεων που σχετίζονται με αυτή τη διαταραχή οδηγούν και σε περιορισμένη συνεργασία του αυτιστικού ατόμου με τον οδοντίατρο. Άλλωστε, η επίσκεψη στο οδοντιατρείο, που είναι ένας χώρος με έντονα αισθητηριακά ερεθίσματα, διαταράσσει την καθημερινότητα του παιδιού με αυτισμό. Κατ’ επέκταση, ο οδοντίατρος οφείλει να είναι ενημερωμένος για τα χαρακτηριστικά των ατόμων που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού και τους τρόπους διαχείρισης αυτών των ασθενών, γι’ αυτό είναι
αναγκαία η συνεχής εκπαίδευσης του οδοντιάτρου. Σκοπός της βιβλιογραφικής αυτής ανασκόπησης είναι να παρουσιαστεί η οδοντιατρική προσέγγιση των παιδιών της ξεχωριστής αυτής ομάδας, που δεν πρέπει να υστερεί σε οδοντιατρική περίθαλψη. Θα αναφερθούν οι παράγοντες που δρουν επιβαρυντικά στη στοματική τους υγεία, τα εμπόδια στην παροχή οδοντιατρικής φροντίδας και ο τρόπος αντιμετώπισης από τον οδοντίατρο.

 

ΤΕΥΧΟΣ 2 – 3

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΝΩΔΟΛΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ

Μ.Α. ΣΑΡΑΓΑ, Χ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ, Θ. ΛΙΛΛΗΣ

ΣΤΟΜΑ 2020; 48(2):17-28

Σκοπός: Το ινωδολυτικό σύστημα, με τελικό προιόν του την πλασμίνη, παίζει σημαντικό ρόλο όχι μόνο στην ινωδόλυση αλλά και στην αποδόμηση του εξωκυττάριου υποστρώματος, τη φλεγμονή, την ανοσολογική απόκριση, την αγγειογένεση, την αναδιαμόρφωση των ιστών, την κυτταρική μετανάστευση και την επούλωση των τραυμάτων. Σκόπος της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι η περιγραφή των παραγόντων του ινωδολυτικού συστήματος που είναι παρόντες στους ιστούς του στόματος και ο ρόλος τους σε φυσιλογικές και παθολογικές καταστάσεις, κάτι που που θα μπορούσε να αποτελέσει χρήσιμο ‘εργαλείο’ στον τομέα της οδοντιατρικής.

Μέθοδος: Μελετήσαμε άρθρα από την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία για το είδος των ινωδολυτικών παραγόντων που εκκρίνονται από διαφορετικά μέρη του στόματος σε φυσιολογικές και παθολογικές συνθήκες.

Αποτελέσματα: Οι έρευνες πάνω στο ινωδολυτικό σύστημα στον τομέα της οδοντιατρικής αυξάνονται όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Διαφορετικοί ιστοί του στόματος έχουν την ικανότητα να παράγουν διαφορετικά είδη ενεργοποιητών και αναστολέων του ινωδολυτικού συστήματος σε διαφορετικές ποσότητες το καθένα. Σε παθολογικές καταστάσεις, όπως περιοδοντίτιδα, περιεμφυτευματίτιδα, οδοντογενείς κύστεις, καρκίνος του στόματος, μετεγχειρητικές επιπλοκές και οστεονέκρωση, παρατηρείται αλλαγή στην έκκριση αυτών των μορίων και στις λειτουργίες τους. Η χρησιμότητα της διερεύνησης αυτών των αλλαγών έγκειται στην πιθανότητα χρησιμοποίησης των στοιχείων της ινωδόλυσης ως δείκτες παθολογίας ή ως στόχους θεραπευτικών μέσων για την αντιμετώπιση νόσων του στόματος.

Συμπεράσματα: Παρατίθενται οι μέχρι σήμερα γνώσεις πάνω στον ρόλο του ινωδολυτικού συστήματος στον τομέα της οδοντιατρικής, κυρίως σε παθολογικές καταστάσεις και λοιμώξεις του στόματος και αναμένονται περαιτέρω έρευνες για να διευκρινιστεί πλήρως ο ρόλος του.

 

ΤΕΥΧΟΣ 2 – 4

Η ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ Η ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ;

Α. ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ, Μ. ΤΣΑΝΤΙΔΟΥ, Π. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ, Σ. ΚΑΛΦΑΣ

ΣΤΟΜΑ 2020; 48(2): 29-34

Τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί ευρύτατα η σημασία της στοματικής υγείας στη συνολική υγεία, την ποιότητα ζωής και την κοινωνική ευημερία. Παράλληλα, η πρόοδος της οδοντιατρικής επιστήμης επιτρέπει, περισσότερο παρά ποτέ άλλοτε, την επίτευξη του επιθυμητού επιπέδου στοματικής υγείας, ενώ οι σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις συνηγορούν, έτι περαιτέρω, υπέρ της αξίας της πρόληψης των νόσων του στόματος. Δυστυχώς, όμως, στη χώρα μας το επίπεδο της στοματικής υγείας δεν είναι αρκούντως ικανοποιητικό, παρά την πρόοδο προηγούμενων δεκαετιών, ενώ η σημασία της πρόληψης εξακολουθεί να υποτιμάται. Τα παραπάνω είναι αποτέλεσμα, αφενός, των χρόνιων παθογενειών του Συστήματος Υγείας της Ελλάδας και, αφετέρου, της πολυετούς οικονομικής κρίσης, που έπληξε με σφοδρότητα το σύστημα παροχής οδοντιατρικής φροντίδας. Η Παγκόσμια Ημέρα Στοματικής Υγείας (20 Μαρτίου) αποτελεί κάθε χρόνο μία ευκαιρίαενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας για τη σημασία της στοματικής υγείας, της πρόληψης και της ισότιμης πρόσβασης στην οδοντιατρική φροντίδα. Φέτος, όμως, η προσπάθεια της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας και των Οδοντιατρικών Συλλόγων επισκιάστηκε από την πανδημία της νόσου COVID-19. Επιπλέον, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, η Οδοντιατρική μοιάζει απούσα από τις επιστημονικές, πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις, που αφορούν στη διαχείριση της τρέχουσας μείζονος κρίσης δημόσιας υγείας και η στοματική υγεία κινδυνεύει να γίνει οριστικά πάρεργο του Συστήματος Υγείας. Αποτελεί, συνεπώς, επιτακτική ανάγκη η συμπερίληψη της στοματικής υγείας στις προτεραιότητες του Συστήματος Υγείας, ανάγκη που στην Ελλάδα λαμβάνει άκρως επείγοντα χαρακτήρα, και, συνακόλουθα, η γενναία οικονομική στήριξη της οδοντιατρικής φροντίδας ώστε σταδιακά να μειωθούν οι ανισότητες και αποκλεισμοί και να βελτιωθεί το επίπεδο υγείας του πληθυσμού.

 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

Επικοινωνία

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας και ενημερωθείτε για νέα & εκδηλώσεις της Στοματολογικής Eταιρείας Βορείου Ελλάδος

Cookies & Privacy Policy

© 2022 sebe.gr - All Rights Reserved. Designed & Development by: We are TheFutureCats