Τεύχος 3

26 Μαΐου, 2024 - In ΤΟΜΟΣ 48

ΤΟΜΟΣ 48

ΤΕΥΧΟΣ 3 – 1

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D ΣΤΗΝ ΟΣΤΕΟΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ

Ν. ΓΙΑΒΡΟΥΤΑ, Π. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ, Ε. ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ, Λ. ΖΟΥΛΟΥΜΗΣ

ΣΤΟΜΑ 2020; 48(3): ΣΤΟΜΑ 2020; 48(3): 1-7

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας ενός οδοντικού εμφυτεύματος είναι η οστεοενσωμάτωσή του. Ποικίλοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την οστεοενσωμάτωση των οδοντικών εμφυτευμάτων, συμπεριλαμβανομένων των χειρουργικών τεχνικών, της ποιότητας και επάρκειας του οστού, παραγόντων που σχετίζονται με τον ξενιστή, αλλά και διατροφικών παραμέτρων. Η βιταμίνη D είναι ένας από τούς σημαντικoύς διατροφικούς παράγοντες. Η συγκεκριμένη βιταμίνη ρυθμίζει το μεταβολισμό του ασβεστίου και του φωσφόρου, προάγει την ανάπτυξη και συμμετέχει στην εναλάτωση των οστών, ώστε να διατηρείται η ομοιοστασία τους. Έχει δειχθεί ότι υψηλά επίπεδα βιταμίνης D στον ορό του αίματος μειώνουν τον κίνδυνο ανάπτυξης περιοδοντικής νόσου και επηρεάζουν την επιτυχία των εμφυτευμάτων. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η σε βάθος μελέτη της βιβλιογραφίας προκειμένου να διερευνηθεί πιθανή ή μη, υποκείμενη σύνδεση τους.

 

ΤΕΥΧΟΣ 3 – 2

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ

ΛΟΥΒΡΟΥ Μ. Κ., ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ Γ., ΝΑΚΑ Ο.
ΣΤΟΜΑ 2020; 48(3): 8-22

Εισαγωγή: Οι μερικά νωδοί ασθενείς αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών στην καθημερινή κλινική πράξη. Oι μερικές οδοντοστοιχίες (Μ.Ο.) αποτελούν συχνή θεραπευτική επιλογή για αυτούς τους ασθενείς, εντούτοις έχουν ενοχοποιηθεί για εμφάνιση ή επιδείνωση της περιοδοντικής νόσου.

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας συστηματικής βιβλιογραφικής ανασκόπησης ήταν να διερευνήσει αν η χρήση των μερικών οδοντοστοιχιών μπορεί να συνυπάρξει με περιοδοντική υγεία και ποιοι είναι οι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την ομαλή τους συνύπαρξη.

Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων PubMed/MEDLINE, Scopus, Embase από δύο ανεξάρτητους ερευνητές χρησιμοποιώντας συγκεκριμένους όρους ως λέξεις κλειδιά. Στην ανασκόπηση συμπεριλήφθηκαν κλινικές μελέτες στην αγγλική γλώσσα, οι οποίες εξέταζαν την περιοδοντική υγεία ασθενών με μερικές οδοντοστοιχίες.

Αποτελέσματα: Συμπεριλήφθηκαν συνολικά 38 κλινικές μελέτες, τα αποτελέσματα των οποίων συνέκλιναν ότι μια Μ.Ο. από μόνη της δεν προκαλεί περιοδοντική νόσο. Τα διάφορα στοιχεία της Μ.Ο. μπορούν να επηρεάσουν την περιοδοντική υγεία κυρίως λόγω της συγκέντρωσης μικροβιακής πλάκας. Ωστόσο, οι περιοδικοί επανέλεγχοι τόσο της περιοδοντικής υγείας όσο και της λειτουργίας και της υγιεινής των Μ.Ο. μπορούν να περιορίσουν στο ελάχιστο, αν όχι να προλάβουν πλήρως την εμφάνιση περιοδοντικής νόσου στους ασθενείς που τις φέρουν.

Συμπεράσματα: Οι μερικές οδοντοστοιχίες μπορούν να συνυπάρξουν με υγιές περιοδόντιο, εφόσον γίνεται προσεκτική σχεδίαση και κατασκευή της οδοντοστοιχίας, επαρκής έλεγχος της οδοντικής μικροβιακής πλάκας από τον ασθενή και συχνοί επανέλεγχοι.

 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

Επικοινωνία

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας και ενημερωθείτε για νέα & εκδηλώσεις της Στοματολογικής Eταιρείας Βορείου Ελλάδος

Cookies & Privacy Policy

© 2022 sebe.gr - All Rights Reserved. Designed & Development by: We are TheFutureCats