Τεύχος 4

26 Μαΐου, 2024 - In ΤΟΜΟΣ 48

ΤΟΜΟΣ 48

ΤΕΥΧΟΣ 4 – 1

ΕΝΔΟΣΤΟΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΡΟΥΞΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Ε., ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Π.

ΣΤΟΜΑ 2020; 48(4): 9 – 14

Οι ενδοστοματικές εξοστώσεις αποτελούν καλοήθεις, συνήθως ασυμπτωματικές, αναπτυξιακές ανωμαλίες των οστών των γνάθων. Με βάση την εντόπισή τους διακρίνονται σε: υπερώιο όγκωμα στη σκληρή υπερώα (Torus Palatinus) και γναθιαίο όγκωμα στη γλωσσική επιφάνεια της κάτω γνάθου (Torus Mandibularis), καθώς επίσης και σε εξοστώσεις στην παρειακή ή προστομιακή επιφάνεια της άνω και της κάτω γνάθου. Η αιτιολογία των ενδοστοματικών εξοστόσεων αν και έχει μελετηθεί από πολλούς ερευνητές παραμένει άγνωστη. Ορισμένοι παράγοντες που πιστεύεται ότι συμβάλλουν στην εμφάνιση των ενδοστοματικών εξοστώσεων είναι οι ακόλουθοι: γενετικοί, περιβαλλοντικοί, παραλειτουργικές λειτουργίες (βρουξισμός) και η συνεχιζόμενη ανάπτυξη των οστών των γνάθων. Το παρόν άρθρο παρουσιάζει μία κλινική περίπτωση ασθενούς με ενδοστοματικές εξοστώσεις και ιστορικό βρουξισμού. Υπάρχουν βιβλιογραφικά δεδομένα τα οποία αναφέρουν την συσχέτιση του γναθιαίου ογκώματος με την ύπαρξη ενδείξεων ή συμπτωμάτων βρουξισμού (κοπτικές ή μασητικές αποτριβές), χωρίς όμως να επαρκούν για να αποδειχθεί η συσχέτιση αυτή. Περισσότερες τυχαιοποιημένες μελέτες απαιτούνται για την ανίχνευση των συγκλεισιακών και συστηματικών παραγόντων που εμπλέκονται στην αιτιοπαθογένεια των ενδο-
στοματικών εξοστόσεων, καθώς και για τον έλεγχο της επίδρασης του βρουξισμού στην εμφάνισή τους.

 

 

 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

Επικοινωνία

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας και ενημερωθείτε για νέα & εκδηλώσεις της Στοματολογικής Eταιρείας Βορείου Ελλάδος

Cookies & Privacy Policy

© 2022 sebe.gr - All Rights Reserved. Designed & Development by: We are TheFutureCats