ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Η Στοματολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος (Σ.Ε.Β.Ε.) σας παρέχει την ακόλουθη ενημέρωση για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα και για τα δικαιώματά σας ως υποκειμένων της επεξεργασίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία περί της προστασίας προσωπικών δεδομένων σας, με σκοπό τη διασφάλισή σας στα πλαίσια της επαφής και συνεργασίας μας. Για το λόγο αυτό σας παραθέτουμε με απλά λόγια την πολιτική της Σ.Ε.Β.Ε για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά τη χρήση των φυσικών, διαδικτυακών και εν γένει υπηρεσιών μας.  

Με την είσοδό σας στην ιστοσελίδα μας, ή όταν μας παρέχετε προσωπικά σας δεδομένα με όποιον άλλον τρόπο, αποδέχεστε την παρούσα ανακοίνωση και τους ισχύοντες νόμους σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα.

Η παρούσα πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «Πολιτική Απορρήτου») αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας www.sebe.gr

Η Πολιτική Απορρήτου καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / μελών που συλλέγονται από την sebe.gr κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών της. Επίσης, η Πολιτική Απορρήτου καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών / μελών από την sebe.gr. Εάν ο επισκέπτης δεν συμφωνεί με τους όρους αυτούς οφείλει να μην προβεί στη διαδικασία εγγραφής και τη δημιουργία λογαριασμού στην Ιστοσελίδα. 

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών / χρηστών / μελών της Ιστοσελίδας/ και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή / και την ιδιοκτησία της sebe.gr.

 1. ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στην Ιστοσελίδα χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Προσωπικά δεδομένα όπως ονοματεπώνυμο, e-mail κτλ. θα χρειαστούν μόνο στην περίπτωση που ο επισκέπτης επιθυμεί να γίνει μέλος της Ιστοσελίδας προκειμένου να μπορεί να κάνει χρήση των υπηρεσιών της.

 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ

Η παροχή όλων των προσωπικών δεδομένων είναι εθελοντική και εκούσια και στηρίζεται στην ρητή και απόλυτη συγκατάθεσή σας για το εύρος των προσωπικών σας δεδομένων που μας παρέχετε αλλά και στην απόλυτη δική σας επιλογή και συγκατάθεση στον σκοπό της επεξεργασίας τους. Ωστόσο για την χρήση των υπηρεσιών μας η συλλογή ορισμένων προσωπικών δεδομένων ή πληροφοριών ταυτοποίησης χρήστη είναι απαραίτητη.

Η ΣΕΒΕ σας ενημερώνει ότι συλλέγει και τηρεί ορισμένα προσωπικά δεδομένα των μελών της όπως ενδεικτικά διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση κατοικίας, ΑΦΜ, ιδιότητα. 

 1. ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνει ο χρήστης / μέλος οπουδήποτε στην Ιστοσελίδα προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη νομιμότητα των σχετικών συναλλαγών και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο. 

Η συλλογή και επεξεργασία των πιο πάνω προσωπικών δεδομένων γίνεται στα πλαίσια λειτουργίας της Σ.Ε.Β.Ε. για τις ανάγκες επικοινωνίας και ενημέρωσης μεταξύ της Σ.Ε.Β.Ε. και των μελών της, την αποστολή ενημερωτικών δελτίων, δελτίων τύπου, νέων, ανακοινώσεων, ενημερώσεις σχετικά με τις δράσεις της Σ.Ε.Β.Ε. όπως τη διενέργεια επιστημονικών εκδηλώσεων που ενδιαφέρουν τα μέλη, εκδόσεις επιστημονικών περιοδικών, συγγραμμάτων και συνεδρίων και γενικά οτιδήποτε ενδιαφέρει τα μέλη της.

Τέλος, με τη χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας, είναι δυνατόν να ζητούνται ή να συλλέγονται και άλλες πληροφορίες για στατιστικούς λόγους, οι οποίες ωστόσο είναι αποσυνδεδεμένες από τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη / μέλους σύμφωνα με τα όσα ορίζει η νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 1. ΠΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της ιστοσελίδας μας προκειμένου να ενημερωθείτε για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας όταν πραγματοποιείτε ή κάνετε χρήση εγγραφής.

Για τη δημιουργία λογαριασμού στην Ιστοσελίδα, ο επισκέπτης πρέπει να δηλώσει το όνομα του, email, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση κατοικίας, ΑΦΜ και ιδιότητα

Μετά την εγγραφή, τα παραπάνω στοιχεία λογαριασμού είναι δυνατό να προβάλλονται / τροποποιούνται ανά πάσα στιγμή και χωρίς επιβάρυνση από τον ίδιο τον χρήστη / μέλος με χρήση του προσωπικού του κωδικού πρόσβασης ή κατόπιν επικοινωνίας σχετικού αιτήματος προς την Σ.Ε.Β.Ε.

 1. ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

Για να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα είναι απαραίτητη η ρητή συγκατάθεσή σας. Δεν είστε υποχρεωμένοι να μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Σ’ αυτήν όμως την περίπτωση πρέπει να γνωρίζετε ότι, εφόσον τα δεδομένα αυτά έχουν χαρακτηριστεί υποχρεωτικά προκειμένου εμείς να εκτελέσουμε την υπηρεσία που μας ζητήσατε, ευλόγως δεν θα είμαστε σε θέση να εκπληρώσουμε τη συμβατική μας αυτή παροχή.

 1. ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ (LINKS)

Μέσω της Ιστοσελίδας, ο επισκέπτης / χρήστης / μέλος δύναται να έχει πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες τρίτων μερών όπως ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης σαν το facebook , twitter, συνδέσμους (links) σε διαδικτυακούς  τόπους και διαβιβαστές τρίτων κ.λ.π. Σε κάθε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης / μέλος κάνει χρήση της υπηρεσίας αυτής, λαμβάνει χώρα ανταλλαγή πληροφοριών με τις εν λόγω ιστοσελίδες και οι πληροφορίες που μοιράζεται θα διέπονται από τις εκάστοτε πολιτικές απορρήτου τους. Ο επισκέπτης / χρήστης / μέλος καλείται να τροποποιεί τις ρυθμίσεις απορρήτου του λογαριασμού του στις ιστοσελίδες αυτές απευθείας. Η Σ.Ε.Β.Ε δεν ελέγχει τις πολιτικές απορρήτου των εν λόγω τρίτων μερών και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για τις δράσεις των εν λόγω τρίτων. Οι παρόντες όροι έχουν εφαρμογή μόνο για την παρούσα ιστοσελίδα www.sebe.gr και τις παρεχόμενες από εμάς υπηρεσίες.

       7.   ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

i. Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα Δεδομένα Προσωπικού σας Χαρακτήρα κάθε στιγμή και μπορείτε να μας ζητήσετε να ενημερωθείτε για το εάν τα προσωπικά σας δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας από εμάς και για ποιο σκοπό. 

ii. Έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε τη διόρθωση τυχόν ανακριβών στοιχείων σας και εμείς θα την πραγματοποιήσουμε το συντομότερο δυνατόν. Έχετε επίσης τη δυνατότητα να ελέγξετε και να διορθώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα με την είσοδό στον προσωπικό λογαριασμό μέλους που έχετε στην ιστοσελίδα μας.

iii. έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων (το δικαίωμα στη λήθη), σε κάθε περίπτωση που δεν συντρέχει πια νόμιμος λόγος επεξεργασίας των δεδομένων σας.

iv. έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε την αναστολή της επεξεργασίας όταν έχετε έννομο συμφέρον γι’ αυτό.

v. έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα Δεδομένα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από τα μηχανήματα μορφότυπο.

vi. έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία και χρήση από εμάς των Δεδομένων σας όταν υπάρχει έννομο συμφέρον σύμφωνα με τους όρους και προβλέψεις του Κανονισμού Περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

vii. Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή της κατοικίας σας ή διαμονής σας, ή του τόπου που λαμβάνει χώρα η φερόμενη παραβίαση, σε περίπτωση παράνομης επεξεργασίας των Δεδομένων σας.

Τα δικαιώματα αυτά μπορείτε να τα ασκήσετε ή για περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά, ταχυδρομικά ή και μέσω e-mail, στη διεύθυνση:  Εθν. Αμύνης 30, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, Τ.Κ. 54621 , τηλ.: 2310 999498, e-mail: info@sebe.gr .

 1. ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ / ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ / ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Η Σ.Ε.Β.Ε ενδέχεται να παραχωρήσει δεδομένα προς τις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομικού αιτήματός προκειμένου να:

 • Συμμορφωθεί με εφαρμοστέους νόμους
 • Ανταποκριθεί σε κυβερνητικές έρευνες (ή έρευνες από νομικές, κυβερνητικές ή ημι-κυβερνητικές ή τοπικές ή Αρχές Προστασίας διαδικτύου οποιουδήποτε είδους)
 • Συμμορφωθεί με έγκυρη νομική διαδικασία
 • Προστατεύσει τα δικαιώματα και περιουσία της, την Ιστοσελίδα ή / και άλλους χρήστες της Ιστοσελίδας

Ο χρήστης / μέλος έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997 για τα προσωπικά δεδομένα.

 1. COOKIES

Η Ιστοσελίδα είναι δυνατόν να χρησιμοποιεί cookies με σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη κατά την περιήγηση του σε αυτήν αλλά και τη βελτίωση της συνολικής ποιότητας των υπηρεσιών της. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποστέλλονται στον υπολογιστή ενός χρήστη όταν επισκέπτεται έναν ιστότοπο. Τα cookies αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του επισκέπτη / χρήστη αλλά δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση της πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της Σ.Ε.Β.Ε, για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι εν λόγω υπηρεσίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης / χρήστης / μέλος της Ιστοσελίδας μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησης του (browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε να απαγορεύει τη λήψη όλων των cookies ή να τον ειδοποιεί κατά την αποστολή ενός cookie. Ωστόσο, επισκέπτης / χρήστης / μέλος της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής θα πρέπει να γνωρίζει ότι ορισμένα χαρακτηριστικά ή υπηρεσίες της Ιστοσελίδας ενδέχεται να μην λειτουργούν κανονικά χωρίς cookies.

 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο χρήστης / μέλος μπορεί να επικοινωνήσει οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση με την Σ.Ε.Β.Ε προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη του προσωπικού του λογαριασμού, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του καθώς και την εξαίρεσή του από τη λήψη ηλεκτρονικών ενημερωτικών μηνυμάτων. Κατά την ενημέρωση των προσωπικών στοιχείων, η Σ.Ε.Β.Ε ενδέχεται να ζητήσει από τον χρήστη / μέλος να επαληθεύσει την ταυτότητά του προτού να μπορέσει να ικανοποιήσει το αίτημά του. Επισκέπτες / χρήστες της Ιστοσελίδας που είναι ανήλικοι δεν έχουν δικαίωμα εγγραφής ως μέλη και συνεπώς δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Ο κάτοχος λογαριασμού στην Ιστοσελίδα (μέλος) είναι απολύτως υπεύθυνος για κάθε χρήση και διατήρηση της μυστικότητας και ασφάλειας του κωδικού του και οφείλει να γνωστοποιεί αμέσως στην Σ.Ε.Β.Ε οποιαδήποτε χρήση του λογαριασμού του από τρίτο χωρίς εξουσιοδότηση καθώς και οποιαδήποτε άλλη περίπτωση παραβίασης του ηλεκτρονικού του λογαριασμού. Η Σ.Ε.Β.Ε λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική, ευρωπαϊκή και κοινοτική νομοθεσία και έχει υιοθετήσει διαδικασίες οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που ο χρήστης / μέλος παρέχει μέσω της Ιστοσελίδας, για όσο χρονικό διάστημα είναι εγγεγραμμένος στις υπηρεσίες της. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση σε αυτά, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. Τα στοιχεία αυτά διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης.

 1. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα τα οποία υποβάλλονται στους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας θα τηρούνται από την Σ.Ε.Β.Ε.  για την περίοδο που κρίνεται απαραίτητη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας απέναντί σας και σύμφωνα με τις νομοθετικές προβλέψεις. 

 1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Η Σ.Ε.Β.Ε διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει, να τροποποιεί την Πολιτική Απορρήτου σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς ειδοποίηση των χρηστών / μελών ή να την επικαιροποιεί σε συμμόρφωση με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στην Πολιτική Απορρήτου θα τίθενται σε ισχύ αμέσως, δηλαδή από την ανάρτησή τους στην Ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της Ιστοσελίδας  κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του χρήστη / μέλους των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Σας συστήνουμε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους παρόντες όρους σχετικά με την εκ μέρους μας χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.

 

Επικοινωνία

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας και ενημερωθείτε για νέα & εκδηλώσεις της Στοματολογικής Eταιρείας Βορείου Ελλάδος

Cookies & Privacy Policy

© 2022 sebe.gr - All Rights Reserved. Designed & Development by: We are TheFutureCats